Trac d.o.o.

Procesni sistemi in inženiring

O podjetju

Podjetje TRAC d.o.o., se ukvarja z razvojno-aplikativno dejavnostjo na področju procesne kontrole in avtomatizacije proizvodnih procesov. Z uporabo lastnega znanja in izkušenj želimo aktivno sodelovati pri izgradnji tehnološko naprednih proizvodnih procesov na področju republike Slovenije kot tudi drugje v svetu.

Strategija podjetja

Osnovna strategija podjetja TRAC je izrazito razvojna. To pomeni, da se v podjetju ukvarjamo izključno z razvojno dejavnostjo na področju industrijske avtomatizacije s poudarkom na farmacevtski industriji. Naše podjetje vidimo v industriji kot reševalca problemov. Predvsem si želimo sodelovati s proizvodnimi podjetji, kjer imajo kljub poplavi najrazličnejših tehnoloških rešitev še vedno problem celostne in učinkovite rešitve določenega proizvodnega procesa. To pomeni, da se pojavljamo v vlogi sistemskega integratorja, saj pri svojem delu vedno gledamo na določen proizvodni proces v okviru celotne organizacijske strukture podjetja. Veliko podjetij je ozko usmerjenih in ponuja samo rešitev enega dela proizvodnega procesa (npr. posamezni merilniki, računalniki, itd.). V našem podjetju pa se želimo z morebitnim naročnikom projekta najprej podrobno seznaniti. Želimo spoznati delovni proces in na osnovi pogovorov in opazovanj predlagati ustrezne rešitve. Poskušamo se torej postaviti v vlogo naročnika in tako priti do rešitev, ki so optimalne za določen delovni proces. Na ta način naročnik vedno dobi tisto kar hoče in več, saj se med pogovori osvetlijo tudi skriti problemi.

Področja delovanja

Celoten inženiring pri realizaciji projektov na ključ:

 • določimo cilje in zahteve v sodelovanju z naročnikom
 • izdelamo projekte
 • izberemo in dobavimo nizkonapetostno, krmilniško in merilno regulacijsko opremo
 • izdelamo programsko opremo za programabilne krmilnike in nadzorne sisteme
 • vgradimo opremo in jo spustimo v pogon
 • izdelamo uporabniško dokumentacijo
 • šolamo kadre končnega uporabnika
 • garancijsko in pogarancijsko vzdržujemo opremo
 • svetujemo, vodimo in nadzorujemo izvajanje projekta

Avtomatizacija proizvodnih procesov:

 •  daljinski nadzor in vodenje ter pregled proizvodnega procesa
 • dostopnost do vseh podatkov v vsakem trenutku
 • takojšnje lociranje morebitnih napak
 • zagotavljanje pravočasnega vklopa in izklopa
 • meritve veličin, ki nastopajo v proizvodnem procesu
 • zbiranje in arhiviranje podatkov na različnih računalniških sistemih

Pri svojem delu uporabljamo sledeča orodja:

 •  Eplan za izdelavo vezalnih načrtov
 • iFix za nadzor in vizualizacijo proizvodnih procesov
 • Oracle SQL server za delo z bazami podatkov
 • Crystal Reports za pripravo poročil
 • Siemens Simatic oprema za krmiljenje posameznih proizvodnih procesov
 • Borland C++ Builder

Lasten razvoj nekaterih izdelkov:

 • merilniki za vgradnjo v proizvodni proces (beta-gage, densitometer)
 • industrijski terminali (UOT-1)
 • mikrokontrolerji za telemetrijske sisteme
 • programska oprema za mikrokontrolerje (družina 8051, PIC16xxx, Texas Instruments)
 • programska oprema na različnih operacijskih sistemih (DOS, UNIX, MS Windows)
 • instrumenti za uporabo v medicini

Standardi

Projektiranje računalniških sistemov v farmaciji izvajamo v skladu s priporočili in standardi:

 • GAMP Version 5.0 (validacija avtomatiziranih sistemov v farmacevtski industriji)
 • FDA 21 CFR Part 11 (elektonski podpisi)
 • ANSI/ISA-S88.01-1995 (saržno procesiranje – 1. del)
 • ANSI/ISA-88.00.02-2001 (saržno procesiranje – 2. del)