Trac d.o.o.

Procesni sistemi in inženiring

Eko lunch box

Opis operacije

Operacijo izvajajo trije konzorcijski partnerji: ŽIPO Lenart d.o.o., Interkorn d.o.o. in Trac d.o.o.

Operacija vključuje razvojne aktivnosti izbranih raziskovalcev in tehničnih sodelavcev, ki bodo v času od 7.2.2018 do 6.2.2020 delovali na naslednjih 4 področjih:
1. Razvoj tehnologije predelave voluminozne krme (rezanje, drobljenje in odpraševanje slame za varno in zdravo prebavo živali).
2. Razvoj tehnologije predelave glavnega dodatka – beljakovinske krme (protektiranje sojinih pogač za zagotavljanje boljše izkoristljivosti in prebavljivosti beljakovin).
3. Razvoj tehnološke opreme in procesa za proizvodnjo izdelka (tehnologija oblaganja, doziranja, mešanja in pakiranja) ter razvoj IKT (vključno z digitalizacijo) za zagotavljanje nadzora kakovosti, varnosti in sledljivosti.
4. Testiranje vsake komponente posebej in celotnega postrojenja (testiranja voluminozne krme, glavnega dodatka in tehnološke opreme, testiranja homogenosti in hranilnosti krme v laboratoriju, testiranje prirasta in prebavljivosti v realnem okolju na živalih, testiranje transporta na daljše razdalje na simulirani napravi…).

Operacija je bila odobrena v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sofinancirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije

Skupen razvoj celovite tehnološke linije, ki bo s proizvodnjo vrhunskega izdelka EKO LUNCH BOX rešila težave obstoječih krmnih mešanic, izboljšala učinkovitost in zmanjšala stroške v reji govejih pitancev.

Cilji operacije

Razviti popolnoma avtomatizirano procesno linijo za pripravo homogene krmne mešanice za celovit, zdrav in kakovosten krmni obrok živali. Krmna mešanica EKO LUNCH BOX bo pakirana v ekološko užitno biorazgradljivo embalažo. Zaradi testiranja na simulatorju daljšega transporta bo tehnološka linija dodelana do takšne mere, da bo homogenost ob proizvodnji in po daljšem transportu popolnoma enaka.

Rezultati operacije

• razvita procesna linija,
• razvita homogena krmna mešanica, pakirana v biorazgradljivi embalaži,
• nove zaposlitve.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).